Apakah VDD itu?

VDD boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pendek untuk Pemacu Peranti Maya, VDD adalah fail yang serupa dengan fail VXD yang membolehkan akses kepada peranti perkakasan melalui aplikasi berasaskan MS-DOS.

2. Pendek untuk Pemacu Cakera Maya, VDD adalah cakera atau lokasi storan yang terletak pada komputer atau pelayan lain yang boleh diakses melalui rangkaian atau Internet.

Akronim komputer, istilah Rangkaian