Apakah Jurutera Sistem?

Seorang jurutera sistem adalah orang yang mereka bentuk dan menguruskan sistem yang kompleks di sepanjang kitaran hayat mereka. Kejuruteraan sistem adalah disiplin yang merangkumi pelbagai industri termasuk reka bentuk pesawat, kejuruteraan perisian, reka bentuk CPU, dan pembinaan pencakar langit. Seorang jurutera sistem menguruskan semua isu pertemuan projek yang kompleks, seperti logistik, pengurusan sumber, kaedah pengoptimuman, dan pengurusan risiko.

Terma pengaturcaraan