Apakah Photolithography?

Satu jenis percetakan yang membangunkan fotomask yang boleh digunakan untuk menghasilkan imej dicetak atau lakaran di permukaan lain. Contohnya, fotolitografi adalah proses yang digunakan untuk membuat papan litar dan litar bersepadu. Cahaya bersinar melalui fotomaskis ke permukaan sensitif cahaya menyebabkan permukaan bertindak balas dan menghasilkan susun atur imej dicetak pada permukaan itu.

Istilah elektronik, Phototypesetter, istilah percetakan