Apakah HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Jalur lebar)?

Pendek untuk Perlindungan Kandungan Digital jalur lebar Tinggi, HDCP adalah skim perlindungan yang dibangunkan oleh Intel. Ia digunakan untuk mengekalkan semua kandungan audio dan video yang bergerak di atas DVI, DisplayPort, dan HDMI, daripada disalin atau digandakan.

HDCP tiga langkah keselamatan

  1. Pengesahan menghentikan kandungan daripada dihantar ke peranti yang tidak dilesenkan.
  2. Data yang dihantar ke mana-mana kabel yang sesuai disulitkan.
  3. Peranti yang dikompromi mempunyai kunci mereka dibatalkan dan tidak lagi dapat menerima data.

Singkatan komputer, DRM, HDTV, istilah keselamatan