Apakah ICCP (Institut Pensijilan Profesional Komputer)?

Pendek untuk Institut Perakuan Profesional Komputer, ICCP adalah sebuah persatuan yang ditubuhkan pada tahun 1973 dan terletak di Des Plaines, Illinois, Amerika Syarikat. ICCP membantu menguji pengetahuan individu dengan latihan dan ujian di pelbagai bidang berkaitan komputer.

Melalui ICCP, anda boleh mendapatkan pensijilan dalam perisikan perniagaan, keselamatan siber, tadbir urus data dan banyak lagi. ICCP menawarkan kursus pengajaran dan pembelajaran kendiri dalam talian, membolehkan anda memilih pilihan yang sesuai dengan jadual anda.

Terma pensijilan, akronim komputer