Bagaimanakah saya membuat pemain CD lain pemain lalai saya?

Klik Mula, Program, Windows Explorer, klik Lihat dari menu lungsur, klik Folder Options, klik tab Jenis fail, sorot trek audio CD, dan klik edit. Klik butang Baru, taipkan nama untuk tindakan itu, dan akhirnya tentukan laluan ke program yang anda hendak jalankan fail Audio CD dan klik Ok.

Untuk menetapkan ini pemain lalai, sorot fail yang baru dibuat dan klik butang Tetapkan Lalai dan klik OK.

Pengguna Windows 95

Buka Komputer Saya, klik Lihat dari menu lungsur, klik Pilihan, klik tab Jenis fail, sorot CD Audio atau trek audio CD dan klik edit. Klik butang Baru, taipkan nama untuk tindakan itu, dan akhirnya tentukan laluan ke program yang anda hendak jalankan fail Audio CD dan klik OK.

Untuk menetapkan ini sebagai pemain lalai, sorot fail yang baru dibuat dan klik butang Tetapkan Lalai dan klik OK.