Bagaimanakah saya memasang MS-DOS?

Sebelum masuk ke langkah-langkah pemasangan MS-DOS, penting untuk menyedari hari ini bahawa hampir semua pengguna tidak perlu memasang MS-DOS pada komputer mereka. Komputer yang mempunyai sebarang versi Microsoft Windows dipasang pada mereka boleh menjalankan shell baris perintah Windows (ditunjukkan dengan betul). Cangkang ini boleh digunakan untuk melaksanakan hampir semua tugas yang sama sebelum versi MS-DOS dapat dan menjalankan banyak program MS-DOS.

Memasang MS-DOS 6.22

Walaupun terdapat versi awal MS-DOS, kami cadangkan memasang versi 6.22.

Akhir sekali, perhatikan bahawa MS-DOS adalah sistem operasi. Jika komputer anda sudah mempunyai sistem operasi seperti Windows XP, melaksanakan langkah-langkah di bawah ini akan memadamkannya serta program lain yang sedang dipasang pada komputer.

  1. Masukkan disket pemasangan MS-DOS pertama ke dalam komputer dan reboot atau hidupkan komputer. Jika anda tidak mempunyai disket MS-DOS, anda tidak boleh memasang MS-DOS.
  2. Jika skrin persediaan MS-DOS muncul apabila komputer mula tekan kekunci F3 dua atau lebih kali untuk keluar dari persediaan.
  3. Sekali di A: \> MS-DOS prompt type fdisk dan tekan enter.
  4. Dalam skrin fdisk memadam sebarang partition semasa yang ada di komputer dan kemudian buat semula partition. Untuk maklumat tambahan mengenai fdisk, termasuk simulasi bagaimana fdisk beroperasi, lihat panduan arahan fdisk kami.
  5. Sekali partition baru telah dibuat keluar dari fdisk dan kembali kepada A: \> prompt.
  6. Pada format jenis prompt dan tekan enter.
  7. Apabila cakera keras telah diformat reboot komputer dengan disket masih dalam pemacu dan sekali lagi pada skrin persediaan dijalankan melalui persediaan MS-DOS pada komputer.

Berikutan langkah di atas akan memasang MS-DOS di komputer. Sekiranya berjaya dipasang, komputer akan dapat mendapatkan arahan MS-DOS tanpa disket di komputer.