Apakah Nama Fail Panjang?

Kadang disingkat sebagai LFN, nama fail panjang ialah nama fail komputer yang membolehkan nombor liberal aksara. Dengan LFN, pengguna boleh memberikan nama-nama deskriptif yang terperinci ke dalam fail dan direktori mereka. LFN telah diperkenalkan secara meluas kepada pengguna dengan pembebasan Microsoft Windows 95, sebagai peningkatan kepada format penamaan 8.3 yang tidak sensitif terhadap Windows 3 dan MS-DOS.

Sekatan nama fail panjang

Panjang fail dan panjang nama direktori pada jumlah Windows NTFS ialah 256 aksara. Watak-wataknya adalah sensitif huruf kecil (huruf besar dan huruf kecil dibezakan). Watak ", *, :, /, \, ?, <, >, Dan | tidak boleh digunakan dalam nama NTFS.

Sistem operasi bukan Windows

Pengguna yang menjalankan Linux, macOS dan sistem operasi lain menyokong nama fail panjang secara lalai.

Akronim komputer, Fail, nama fail, Joliet, istilah sistem operasi