Apakah IHA (Intel Hub Architecture)?

Pendek untuk Architecture Hub Intel, IHA adalah pengganti Northbridge dan Southbridge yang terdapat pada motherboard komputer. IHA terdapat pada semua chipset siri 800 Intel, dan seperti pendahulunya ia mempunyai dua bahagian: GMCH dan ICH.

GMCH, atau Grafik dan AGP Control Memory AGP, serupa dengan Northbridge dan membantu mengawal AGP dan memori.

ICH, atau I / O Controller Hub untuk pendek, sama dengan Southbridge dan bertanggungjawab untuk pelabuhan I / O dan pengawal PCI.

Singkatan komputer, FWH, istilah motherboard, Northbridge, Southbridge