Apakah UTF (Format Transformasi Unicode)?

Pendek untuk Format Transformasi Unicode, UTF adalah urutan byte unik untuk setiap skrip Unicode. UTF adalah kaedah menukar aksara Unicode 16-bit ke dalam aksara 7-bit atau 8-bit. Sebagai contoh, UTF-7 dan UTF-8 Unicodes ditukar kepada 7-bit dan 8-bit masing-masing.

BOM, singkatan komputer, istilah perisian, Unicode