Apakah Sistem Fail?

Atau disebut sebagai pengurusan fail dan kadang-kadang disingkat sebagai FS, sistem fail adalah kaedah mengatur dan mengambil semula fail dari media penyimpanan, seperti cakera keras. Sistem fail biasanya terdiri daripada fail yang dipisahkan ke dalam kumpulan yang dipanggil direktori. Direktori boleh mengandungi fail atau direktori tambahan. Hari ini, sistem fail yang paling biasa digunakan dengan Windows ialah NTFS.

Tanpa pengurusan fail, semua fail tidak mempunyai organisasi dan tidak mustahil untuk fail dengan nama yang sama wujud. Biasanya, fail diuruskan dalam hirarki, yang membolehkan anda melihat fail dalam direktori semasa dan kemudian menavigasi ke mana-mana subdirektori.

Contoh sistem fail

  • FAT (contohnya, FAT16 dan FAT32)
  • GFS
  • HFS
  • NTFS
  • UDF

Sistem akronim, Direktori, Fail, Fstype, sistem fail Journaling, Terma sistem pengendalian, Pemisahan, komponen Sistem