Apakah Kotak Keputusan?

Kotak keputusan ialah kotak berbentuk berlian dalam carta alir yang menandakan keputusan dibuat. Kotak ini mempunyai jawapan seperti Ya atau Tidak ke sisinya. Sebagai contoh, dalam carta aliran di bawah anda boleh melihat banyak keputusan yang berbeza dalam mengatasi masalah mengapa komputer anda mungkin tidak dapat dihidupkan.

Carta aliran