Apakah TTYL (Talk To You Later)?

Ketinggalan untuk bercakap dengan anda kemudian, TTYL juga kadang-kadang disingkat sebagai TTUL adalah akronim yang biasa digunakan dalam bilik sembang untuk memberitahu seseorang bahawa mereka merancang untuk datang kembali kemudian untuk bercakap. Berikut ialah contoh bagaimana ini boleh digunakan dalam sembang.

User1: Ok saya sudah G2GUser2: OK TTYL

Terma sembang, CYA, G2G, TTLY