Apakah GNU?

Pendek untuk GNU's Not Unix, GNU ( disebut g'noo ) adalah projek perisian percuma untuk menyediakan penggantian yang boleh diedarkan untuk Unix. GNU pertama kali diumumkan oleh Richard Stallman pada 27 September 1983, dan kemudian diterbitkan dalam edisi Maret 1985 oleh Jurnal Dr. Dobb.

Tujuan GNU ialah memberikan semua pengguna komputer kebebasan menyalin, membangun, mengedarkan, mengubah, dan mengkaji perisian dengan pemahaman bahawa pengedarannya tidak dapat dibatasi. Matlamat projek itu dicapai pada tahun 1992 apabila Linux dibebaskan di bawah GNU General Public License.

Akronim komputer, Copyleft, Creative Commons, GNOME, GPL, perisian sumber terbuka, terma perisian