Apakah Data Raw?

Data mentah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan, tetapi belum diproses. Contohnya, banyak tapak mengumpulkan data tentang setiap orang yang melawatnya. Maklumat yang mereka kumpulkan adalah mentah sehingga ia diproses dan diisih dalam beberapa cara yang memudahkan pereka web memahami.

Data, istilah Perisian