Apakah Pentadbir Rangkaian?

Pentadbir rangkaian adalah individu atau kumpulan individu yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pengendalian rangkaian atau pelayan.

Tanggungjawab pentadbir rangkaian

Pentadbir rangkaian mungkin bertanggungjawab untuk lebih daripada sekadar mengekalkan rangkaian dan boleh diberikan kepada satu atau lebih tugas di bawah.

 • Memperuntukkan dan menambah ruang storan cakera.
 • Merancang atau mendesain semula rangkaian.
 • Memperluas rangkaian.
 • Membantu pekerja dengan soalan komputer.
 • Memasang dan menaik taraf komputer dan peralatan rangkaian di rangkaian.
 • Menguruskan penapis dan peraturan (misalnya, ACL, firewall, QoS, penapis spam).
 • Memantau rangkaian.
 • Menetapkan semula nama pengguna dan kata laluan.
 • Menyediakan rangkaian, peranti rangkaian, atau komputer di rangkaian.
 • Menguji rangkaian untuk kelemahan keselamatan.

Contoh pensijilan pentadbir rangkaian

 • MCSA
 • Rangkaian +
 • CCNP
 • CNA
 • RHCE

Pentadbir, Terma rangkaian, Webmaster