Apa DU?

Istilah DU boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1.

Perintah du digunakan di Linux untuk menganggarkan dan memaparkan ruang cakera yang digunakan oleh fail. Lihat arahan arahan du Linux untuk maklumat lanjut.

2. Pendek untuk kegunaan cakera, du adalah perintah Windows Sysinternals yang digunakan untuk melihat penggunaan cakera oleh direktori.

Akronim komputer, Hard drive