Apakah dalaman?

Dalaman boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Dalaman ialah istilah yang digunakan untuk menerangkan peranti yang dipasang di dalam komputer. Sebagai contoh, kad video adalah peranti dalaman dan pencetak adalah peranti luaran. Apabila merujuk kepada pemacu, pemacu dalaman (contohnya, cakera keras dalaman) adalah sebarang pemacu di dalam komputer. Dalam gambar ini adalah contoh memori komputer dan contoh perkakasan dalaman. Berikut ialah contoh tambahan perkakasan dalaman dalam komputer anda.

Peranti perkakasan komputer dalaman

2. Apabila merujuk kepada rangkaian, dalaman boleh digunakan untuk menggambarkan data yang hanya boleh diakses oleh mereka yang mempunyai keistimewaan di dalam syarikat dan bukan di luar syarikat. Sebagai contoh, syarikat mungkin mempunyai laman web dalaman atau intranet yang hanya boleh diakses oleh pekerjanya dan bukan pelanggan.

3. Dalaman juga boleh merujuk kepada jenis arahan. Lihat arahan dalaman untuk mendapatkan maklumat dan contoh lanjut.

Kad pengembangan, luaran, terma perkakasan, dalam talian, bas dalaman