Apakah Toolbar Pemformatan?

Bar alat pemformatan adalah bar alat pada Microsoft Office 2003 dan aplikasi terdahulu, seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel, yang memberikan pengguna keupayaan untuk mengubah pemformatan teks terpilih.

Nota: Aplikasi Microsoft Office 2007 dan kemudian menggunakan Ribbon dan bukan bar alat pemformatan. Banyak fungsi yang sebelumnya diakses pada bar alat pemformatan telah dipindahkan ke tab Rumah atau Tulis Ribbon.

Pilihan yang tersedia dalam bar alat pemformatan

Bagaimana untuk membolehkan bar alat pemformatan

Jika anda menjalankan aplikasi Office 2003 atau versi terdahulu, seperti Word 2003 atau Excel 2003, klik Lihat dan kemudian Bar Alat . Dalam sub-menu Alatbars, klik pilihan Pemformatan untuk membolehkan bar alat pemformatan.

Toolbar, istilah pemproses kata