Apakah Etc (et Cetera)?

Shorthand for et cetera, dan lain-lain digunakan apabila menyenaraikan item berkaitan yang serupa. Sebagai contoh, jika anda menyenaraikan nombor, dan lain-lain boleh digunakan seperti yang ditunjukkan di bawah.

Nombor termasuk 1, 2, 3, 4, dan lain-lain

Melihat contoh di atas, anda akan memahami sebagai tambahan kepada nombor-nombor yang disenaraikan, senarai itu boleh diteruskan sebagai 5, 6, 7, dan boleh berjalan selama-lamanya.

Terma sembang