Komputer Windows hanya bermula di MS-DOS

Ikuti arahan di bawah untuk membolehkan komputer boot ke Windows 95 atau Windows 98 dan bukannya MS-DOS.

Penyelesaian satu

Taipkan cd \

Taip edit autoexec.bat di prompt C: \>.

Dalam REM jenis autoexec.bat dengan ruang selepas itu, di hadapan baris berikut autoexec.bat. Tidak semua baris ini mungkin berada di autoexec.bat anda. Walau bagaimanapun, jika mereka hadir, tegaskan baris ini (komen mereka, untuk melumpuhkan mereka tanpa memadamnya).

 cd c: \ windows \ commandcall c: \ windows \ command \ 

c: \ windows \ win.com/wx

Apabila baris di atas telah dinyatakan, jika berkenaan, klik Fail, Simpan, dan klik Keluar . Setelah kembali pada prompt, ketik perintah berikut.

Taipkan edit config.sys pada prompt.

Taipkan REM di hadapan baris berikut di autoexec.bat:

 dos = tunggal 

Simpan dan keluar dari fail config.sys. Setelah kembali pada MS-DOS, reboot semula komputer dan anda sepatutnya dapat kembali ke Windows.

Penyelesaian dua

Dari jenis prompt MS-DOS dalam baris di bawah.

Taipkan cd \

Type attrib msdos.sys -r -a -s -h

Taipkan edit msdos.sys

Cari baris BOOTGUI = 0 dan ubah baris ke BOOTGUI = 1

Nota: Jika garis ini sudah sama dengan yang tidak mengubah baris.