Apakah DMA (Akses Memori Langsung)?

DMA boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pendek untuk akses memori langsung, DMA adalah ciri beberapa arkitek bas komputer yang membolehkan data dihantar dari peranti penyimpanan ke memori tanpa menggunakan CPU. Kerana DMA membebaskan pemproses daripada penglibatan dalam proses pemindahan, ia cenderung lebih cepat daripada mod PIO.

2. Apabila merujuk kepada bas ISA, DMA adalah saluran yang digunakan oleh peranti komunikasi seperti SCSI, kad bunyi, dan penyokong sandaran tape. Berikut adalah senarai saluran yang berlainan dan ketersediaannya.

SALURANKETERSEDIAAN
00Tersedia.
01Peranti bunyi.
02Pengawal cakera liut piawai.
03Tersedia.
04Pengawal akses memori langsung (tidak boleh digunakan).
05Tersedia, walaupun juga sering digunakan untuk peranti bunyi.
06Tersedia.
07Tersedia.

Senibina, Penguasaan Bas, Singkatan komputer, DMAC, Konflik perkakasan, Terma perkakasan, port I / O, IRQ, Istilah memori, Sumber, UDMA