Apakah Kedalaman?

Lazimnya disingkat D, kedalaman adalah pengukuran sejauh mana objek tiga dimensi adalah. Sebagai contoh, dalam ilustrasi ke kanan, sumbu Z akan menjadi perwakilan kedalaman.

Pengukuran objek, seperti pencetak komputer, biasanya diberikan dalam ( D x W x H ), yang pendek untuk Kedalaman oleh Lebar mengikut Ketinggian .

Singkatan komputer, D, Ketinggian, Pengukuran, Lebar