Apakah Penipuan Komputer?

Penipuan komputer adalah penggunaan komputer, Internet, peranti internet, dan perkhidmatan Internet untuk menipu orang atau organisasi sumber daya. Aktiviti komputer haram termasuk phishing, kejuruteraan sosial, virus, dan serangan DDoS adalah beberapa contoh yang digunakan untuk mengganggu perkhidmatan atau memperoleh akses kepada dana orang lain. Lihat halaman jenayah komputer kami untuk senarai contoh tambahan.

Kerajaan Amerika Syarikat pertama kali menguatkuasakan Akta Kawalan Jenayah Komprehensif pada 12 Oktober 1984, yang telah dipinda dan dikemaskini berkali-kali dalam usaha untuk mencegah penipuan komputer. Kemas kini paling terkini ialah pada 2008. Tindakan ini bertujuan menghukum orang yang melanggar undang-undang dengan hukuman berat. Walau bagaimanapun, terdapat banyak penentang tindakan ini yang merasakan ia terlalu luas dan meninggalkan terlalu banyak peluang dalam bidang kuasa undang-undang. Pandangan ini mengadu bahawa dengan tidak cukup spesifik, ramai orang dihukum yang lazimnya tidak akan dianggap melanggar.

Serangan, jenayah Komputer, Jenayah, Syarat keselamatan