Apakah ASAP (Sebaik sahaja Kemungkinan)?

Ketinggalan untuk secepat mungkin, ASAP biasanya digunakan dalam sembang atau e-mel untuk menunjukkan bahawa sesuatu perlu disemak, selesai, atau dikendalikan secepat mungkin. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana ini boleh digunakan dalam sembang.

Saya perlukan jawapan ASAP.

Saya akan sampai kepada anda sebagai ASAP.

AEAP, istilah perniagaan, istilah sembang, akronim komputer