Apakah itu Interposer?

Cip yang berlaku di antara papan induk Intel dan pemproses untuk membuat kesilapan reka bentuk dan membenarkan pemproses OverDrive berfungsi dengan komputer.

Dokumentasi untuk memasang interposer harus disertakan dengan perkakasan. Sekiranya dokumentasi tidak disertakan, anda boleh mencari bantuan pemasangan alternatif di laman web Intel.

Terma CPU