Maklumat dan bantuan fail io.sys

Fail io.sys adalah fail sistem tersembunyi MS-DOS dan Windows 9x yang digunakan untuk memuatkan sistem operasi setiap kali but komputer. Komputer yang menjalankan MS-DOS dengan kami tanpa Windows 3.x memerlukan io.sys dan msdos.sys serta fail sistem lain untuk memuat MS-DOS.

Dengan pengenalan Microsoft Windows 95, fail msdos.sys boleh digabungkan ke dalam fail io.sys dan masih diperlukan fail untuk boot komputer ke Windows 95 dan Windows 98. Fail msdos.sys masih boleh wujud pada komputer yang berjalan sama ada dari versi Windows ini, bagaimanapun, ia kini merupakan fail teks konfigurasi dan bukan fail boleh laku.

Versi kemudian Windows tidak lagi memerlukan fail ini untuk boot dan tidak mempunyai pilihan untuk boot ke MS-DOS. Walau bagaimanapun, fail itu masih boleh didapati di komputer Windows ME untuk pengguna yang perlu membuat disket bootable.

Bagaimanakah saya boleh mengedit fail io.sys?

Fail io.sys adalah fail boleh laku dan tidak boleh diedit oleh editor teks standard. Jika anda mengedit fail, ia akan muncul sebagai sampah.

Sebarang tetapan tatarajah yang mungkin perlu dilakukan dalam io.sys akan dikendalikan melalui fail config.sys. Lihat halaman autoexec.bat dan config.sys untuk mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan dengan fail ini.

Pengguna Microsoft Windows 9x juga boleh mengkonfigurasi tetapan tambahan melalui fail msdos.sys, yang disebutkan di atas adalah fail teks yang boleh dikonfigurasikan dalam versi Windows ini.

Saya memerlukan fail io.sys untuk disket bootable.

Lihat halaman disket bootable untuk maklumat tambahan tentang membuat disket boot dan tapak di mana anda boleh memuat turun fail yang diperlukan untuk disket bootable.

Bolehkah anda menghantar saya fail io.sys atau boleh saya muat turun?

Oleh sebab sekatan hak cipta kami tidak boleh menghantar pengguna io.sys atau membuatnya tersedia untuk muat turun.