Bagaimana untuk menggunakan Windows 98 upgrade untuk versi penuh

Anda boleh menggunakan CD naik taraf Windows 98 dengan syarat CD Windows 95, disket, atau set lengkap disket Windows 3.x. Mulakan pemasangan Windows 98. Semasa pemasangan, anda akan menerima mesej ralat yang menunjukkan bahawa proses persediaan tidak dapat mencari sistem operasi sebelumnya. Tempat sama ada CD atau disket Windows 95 atau disket Windows 3.x ke dalam komputer dan arahkan program persediaan ke lokasi yang sesuai.