Bagaimana untuk memasukkan tarikh dan masa dalam Microsoft Word

Dalam Microsoft Word, anda boleh memasukkan tarikh, masa, atau kedua-dua tarikh dan masa dalam beberapa format yang berbeza. Berikut ialah langkah bagaimana anda boleh memasukkan tarikh dan masa dalam Word dan cara mengemas kini maklumat secara automatik.

  1. Buka Microsoft Word.
  2. Klik tab Sisipkan dalam Reben.
  3. Dalam tab Insert klik pilihan Tarikh & Masa, yang ditunjukkan dalam imej di bawah yang diserlahkan dalam kotak merah.
  4. Pilih dari salah satu format yang tersedia mengenai cara anda mahu tarikh dan masa dimasukkan. Jika anda ingin maklumat ini dikemas kini secara automatik, anda boleh menyemak kotak Kemas Kini secara automatik .

  1. Sebaik sahaja anda selesai memilih format klik OK untuk memasukkan.

Petua: Jika anda sedang menjalankan dokumen yang sering dikemas kini dan dicetak tempat dan waktu dalam footer dokumen. Mengekalkan tarikh dan masa yang dikemas kini pada semua salinan yang dicetak dapat membantu anda mengesan salinan keras terkini.