Bagaimanakah saya dapat menetapkan domain untuk NT Server 4.0 saya?

Lebih daripada mungkin kami mengandaikan bahawa anda telah lari melalui Setup Windows NT; Malangnya, apabila NT telah dipasang, anda tidak boleh menukar dari NT Server ke PDC. Anda perlu memasang semula Windows NT, dan semasa pemasangan, Pilih PDC dari senarai dan dari situ anda harus dapat memberikan nama domain anda.