Elakkan formula spreadsheet daripada berubah ketika menyalin

Apabila formula dibuat dalam spreadsheet Microsoft Excel atau program hamparan lain, ia dibuat menggunakan rujukan sel relatif secara lalai. Apabila menyalin formula yang menggunakan rujukan sel relatif, formula akan menjadi relatif kepada di mana ia disisipkan. Sebagai contoh, jika anda mempunyai formula dalam sel B2 yang "= A2" dan anda menyalin sel ke B3 ia akan menjadi "= A3" kerana ia adalah relatif kepada tempat ia disalin.

Untuk mengelakkan formula daripada berubah apabila disalin, anda mesti mengubah formula sebahagian atau keseluruhannya untuk menggunakan rujukan sel mutlak. Jika anda mencipta rujukan sel mutlak dalam sel C2 yang "= $ A $ 2" dan menyalin sel ke C3 (atau mana-mana sel lain), ia akan sentiasa kekal mutlak dan tidak pernah berubah.

Contoh rujukan sel mutlak tambahan

Rujukan sel mutlak boleh digunakan dalam semua bahagian formula atau boleh digunakan untuk baris atau lajur yang anda mahu kekal mutlak. Untuk membuat satu baris atau lajur mutlak, ia mesti bermula dengan tanda dolar ($). Berikut adalah beberapa contoh tambahan bagaimana rujukan sel mutlak boleh digunakan dalam formula.

Lajur relatif dan rujukan baris mutlak

 = A $ 2 

Formula di atas menggunakan lajur relatif dengan rujukan baris mutlak. Jika formula sel disalin, baris akan tetap sama (2), tetapi lajur akan menjadi relatif kepada tempat ia disalin.

Lajur mutlak dengan rujukan baris relatif

 = $ A2 

Formula di atas menggunakan rujukan lajur mutlak dengan rujukan baris relatif. Sekiranya formula sel disalin, lajur akan tetap sama (A), tetapi baris akan relatif kepada tempat ia disalin.

Rujukan sel mutlak dengan rujukan sel relatif

 = SUM ($ A $ 2 + B2) 

Formula di atas akan sentiasa menggunakan nilai dalam A2 tetapi menambah sel relatif seterusnya. Sekiranya formula sel disalin dari C2 hingga C3, ia akan menjadi "= SUM ($ A $ 2 + B3)."