Kesalahan Win.com

Win.com boleh menjadi hilang atau rosak di Windows. Untuk menyelesaikan masalah ini, muatkan fail secara manual dengan mengikuti arahan di bawah.

  1. Boot komputer ke MS-DOS.
  2. Pada prompt MS-DOS, taipkan arahan berikut.
 cd \ windows  dir win.com 

Memasuki arahan ini harus menyenaraikan fail win.com. Jika anda menerima mesej ralat "Fail tidak dijumpai, " langkau ke bahagian seterusnya. Jika, bagaimanapun, fail tersebut disenaraikan, pastikan fail tersebut sepadan dengan saiz di bawah mengikut sistem pengendalian anda.

Windows 98 = 24, 791 bytes Windows 95 OSR2 = 24, 503 bait

Windows 95 = 22, 679 bait

Sekiranya saiz fail tidak sepadan, perhatikan di bawah perenggan untuk mendapatkan maklumat mengenai cara mengekstrak fail dan mencipta semula fail win.com.

Untuk membuat win.com baru, ikut arahan di bawah. Langkah-langkah ini memerlukan anda mempunyai kabinet Windows secara tempatan atau mempunyai akses untuk memulihkannya dari Windows CD-ROM.

  1. Fail win.cnf mesti diekstrak dari fail kabinet Windows. Di bawah ini adalah senarai fail di mana setiap fail Windows CD serta Windows 95:
 Windows 95 floppy disk # 3Win95_03.cab daripada Windows 95 asli CD-ROMWin98_28.cab daripada Windows 98 CD-ROM asal 

Win98_25.cab daripada Windows 98SE CD-ROM

  1. Setelah disket atau kabinet yang betul berada, gunakan arahan ekstrak dan keluarkan win.cnf ke direktori C: \ Windows .
  2. Sekali win.cnf telah diekstrak lakukan langkah-langkah di bawah pada prompt MS-DOS.
  3. Dalam direktori Windows di mana win.cnf dan win.com berada, taipkan arahan berikut.
 ren c: \ windows \ win.com c: \ windows \ win.ch ren c: \ windows \ win.cnf c: \ windows \ win.com 

Komputer mempunyai virus komputer

Sekiranya penyelesaian di atas tidak menyelesaikan masalah anda, komputer mungkin mempunyai virus komputer. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami mengesyorkan agar anda memadamkan komputer dan memasang semula Windows.