Mengapa pemacu CD-ROM saya tidak memandu D:?

Apabila peranti atau partition lain dipasang atau dibuat pada komputer, CD-ROM secara automatik ditetapkan sebagai pemacu terakhir dalam Microsoft Windows. Contohnya, jika CD-ROM, DVD, atau cakera cakera lain adalah pemacu D: dan anda menambah pemacu keras lain atau membuat partition baru ke komputer pemacu cakera anda kini akan menjadi pemacu E:.