Apakah Rangkaian?

Rangkaian adalah kumpulan komputer, pelayan, mainframe, peranti rangkaian, peranti atau peranti lain yang bersambung satu sama lain untuk membolehkan perkongsian data. Contoh rangkaian yang sangat baik adalah Internet, yang menghubungkan berjuta-juta orang di seluruh dunia. Ke kanan adalah imej contoh rangkaian rumah dengan pelbagai komputer dan peranti rangkaian lain yang bersambung dengan satu sama lain dan Internet.

Topologi rangkaian istilah menggambarkan hubungan peranti yang bersambung dari segi graf geometrik. Peranti diwakili sebagai titik, dan sambungannya diwakili sebagai tepi pada graf. Ia menerangkan berapa banyak sambungan setiap peranti mempunyai, dalam susunan apa, dan apa jenis hierarki.

Konfigurasi rangkaian biasa termasuk topologi bas, topologi mesh, topologi cincin, topologi bintang, topologi pokok dan topologi hibrid.

Kebanyakan rangkaian rumah dikonfigurasikan dalam topologi pokok yang disambungkan ke Internet. Rangkaian korporat sering menggunakan topologi pokok, tetapi mereka biasanya memasukkan topologi bintang dan Intranet.

Apakah rangkaian komputer pertama?

Salah satu rangkaian komputer pertama yang menggunakan pakej pensuisan, ARPANET dibangunkan pada pertengahan 1960-an dan dianggap sebagai pendahulu langsung dari Internet moden. Mesej ARPANET yang pertama dihantar pada 29 Oktober 1969.

Internet, istilah Rangkaian