Mengapa Harapan Komputer dipanggil Komputer Harapan?

Kami mendefinisikan "harapan" seperti yang disebutkan dalam definisi harapan kami sebagai: Memiliki keyakinan atau jaminan dalam suatu perkhidmatan atau objek. Apabila merujuk kepada Komputer Harapan, kami ingin mempercayai bahawa anda akan merasa yakin bahawa anda akan mendapati jawapan kepada soalan komputer anda secara percuma.

Kami percaya nama "Komputer Harapan" dengan betul mencerminkan laman web kami sebagai sumber yang memulihkan keyakinan seseorang dalam mencari bantuan dengan keperluan komputer mereka secara percuma. Lagipun, kami rasa anda tidak dapat mengenakan seseorang jika anda mengharapkan untuk memulihkan harapan mereka.