Apa itu Yotta?

Yotta adalah awalan yang digunakan dengan sistem metrik iaitu 1024, atau 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 (septillion). Satu contoh yang baik di mana awalan ini digunakan dengan komputer adalah dengan YB (yottabyte).

Apakah awalan sebelum yotta?

A zetta ialah awalan yang digunakan sebelum yotta.

Apa yang berlaku selepas yotta?

Sehingga 2017, yotta adalah unit SI terbesar dan tiada awalan yang datang selepas yotta.

Pengukuran, Yottabyte