Apa itu Workstation?

Nama yang diberikan kepada satu komputer yang disambungkan ke komputer atau rangkaian lain. Stesen kerja tidak mempunyai fungsi penting dan bukan keperluan bagi rangkaian untuk beroperasi. Stesen kerja hanya diperlukan untuk pengguna tunggal untuk menyambung ke rangkaian. Sebagai contoh, hampir semua pengguna yang menggunakan komputer di tempat kerja atau sekolah mereka menggunakan stesen kerja.

Pelanggan, stesen kerja tanpa cakera, terma perkakasan, istilah rangkaian, pelayan