Apakah itu PC Maya?

PC maya mula dibangunkan pada tahun 1997 oleh Connectix untuk Macintosh. Hari ini, Windows Virtual PC biasanya merujuk kepada produk Microsoft yang membolehkan versi sistem operasi Windows berlainan pada satu komputer. PC maya sering digunakan oleh pemaju atau individu yang perlu menggunakan lebih daripada satu versi Windows untuk ujian atau program yang lebih lama tidak serasi dengan versi Windows yang lebih baru.

Boot camp, terma perisian, VHD, Virtual