Apakah MTBF (Mean Time Between Failure)?

Pendek untuk masa min antara kegagalan, MTBF adalah anggaran masa yang diperlukan sebelum sistem atau sekeping perkakasan gagal atau ralat. Contoh bagaimana MTBF boleh digunakan ialah: "Produk A" perkakasan mempunyai MTBF 400, 000, yang menunjukkan "Produk A" akan beroperasi secara purata 400, 000 jam sebelum kegagalan.

Akronim komputer, Ralat, kegagalan, istilah Perkakasan