Apa itu UDF?

UDF boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Ringkas untuk Format Disk Universal, UDF adalah sistem fail yang pertama kali dibangunkan pada tahun 1995 oleh OSTA (Persatuan Penyimpanan Teknologi Optik) dan biasanya digunakan dengan pemacu CD dan DVD. UDF disokong pada semua sistem operasi, yang membolehkan CD dibuat pada mesin Windows supaya dapat dibaca pada mesin Macintosh.

2. Pendek untuk fungsi yang ditentukan pengguna, UDF adalah fungsi yang boleh diubah suai untuk memenuhi keperluan pengguna.

3. Pendek untuk fon yang ditetapkan pengguna, UDF adalah font yang ditentukan oleh pengguna dan bukan program perisian.

Akronim komputer, DLA, istilah tipografi