Apa itu SOP?

SOP mungkin merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pendek untuk pengendali super, SOP adalah pengguna istimewa tertinggi kedua di IRC (di belakang pengasas) yang mampu memberikan hak pengguna lain dan mengawal saluran sembang.

2. SOP juga merupakan akronim bagi prosedur operasi standard, yang merupakan koleksi peraturan dan arahan yang jika diikuti akan menghasilkan tugas yang lengkap. Sebagai contoh, apabila anda menghubungi khidmat pelanggan ejen di talian telefon mengikuti prosedur operasi standard syarikat untuk menyelesaikan soalan anda.

AOP, istilah perniagaan, akronim komputer, HOP, Arahan, IRC, Manual, Op, terma perisian