Apa itu Senibina yang Boleh Datar?

Senibina berskala merujuk kepada sistem, rangkaian, atau proses yang telah direka untuk mengendalikan beban kerja yang mungkin berubah dalam skop. Yang bermaksud seni bina dapat menguasai pertumbuhan sedemikian, atau memperbesar seni bina untuk mengatasi pertumbuhan adalah bahagian remeh dari reka bentuk asal.

Secara umumnya, sistem pengkomputeran yang meningkatkan prestasi secara seimbang terhadap peningkatan perkakasan adalah sistem berskala. Algoritma, protokol, atau program dikatakan sebagai "skala" jika ia sesuai dan praktikal apabila digunakan untuk situasi yang besar. Sesetengah contoh ini termasuk set data besar atau bilangan pengguna, bilangan input atau output yang tinggi, atau sebilangan besar nod dalam sistem yang diedarkan, contohnya.

Perkakasan, Perkakasan, Input, Output