Apa itu Sans Serif?

Sans serif adalah fon yang tidak mengandungi serif. Beberapa contoh yang baik fon sans serif ialah Arial, Century Gothic, Helvetica, Impact, Tahoma, Trebuchet MS, dan Verdana . Kajian telah menunjukkan bahawa pengguna mencari fon dengan serif lebih mudah dibaca dalam cetakan, sedangkan sans serif lebih baik di web. Imej ke kanan adalah contoh visual serif dan fon sans serif.

Terma tipografi