Apakah yang dimaksudkan dengan Pembungkus yang Boleh Dipanggil?

Dalam aplikasi .NET, pembungkus panggilan runtime, yang juga dikenali sebagai RCW, adalah objek yang dicipta oleh CLR untuk menyediakan akses universal ke objek COM. Tepatnya satu RCW dicipta untuk setiap objek COM, dan apabila klien NET membuat panggilan kepada objek COM, panggilan tersebut melalui RCW sebagai objek perantara. Ciri ini membolehkan pelanggan mengakses objek COM walaupun mereka ditulis dalam bahasa yang berbeza.

CLR, istilah Pemrograman, Pembungkus