Apakah yang dimaksud semula?

Sebagai alternatif dirujuk sebagai tambah nilai, pemasangan semula adalah proses memasang program perisian berbanding versi yang telah dipasang. Langkah ini biasanya dilakukan apabila program telah bekerja pada masa lalu, tetapi kini mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan. Untuk memasang semula program atau sistem operasi, pasang program dengan cara yang sama seperti yang anda lakukan pada masa lalu. Jika digesa mengenai program atau direktori yang sudah ada pilih teruskan ganti ganti.

Sekiranya pemasangan semula tidak berfungsi, disarankan supaya anda menyahpasang program itu, dan kemudian memasang semula program itu. Sekiranya anda sentiasa mengambil berat tentang kehilangan data anda, anda perlu membuat sandaran data peribadi anda sebelum menyahpasang atau memasang semula program.

Pasang bersih, FNR, Pasang, Istilah sistem operasi, OSRI, Nyahpasang