Apakah Jaluran Kuasa?

Strip kuasa adalah peranti elektronik yang menghubungkan ke salur kuasa standard yang menyediakan panjang kabel tambahan dari dinding dan biasanya beberapa saluran elektrik tambahan. Apabila melihat membeli jalur kuasa, kami sangat mengesyorkan mempertimbangkan pembelian jalur kuasa dengan beberapa perlindungan dari lonjakan kuasa. Gambar jalur kuasa Belkin dan lonjakan pelindung adalah contoh jalur kuasa. Seperti yang dapat dilihat jalur kuasa ini bukan sahaja membantu melindungi peranti yang disambungkan kepadanya, tetapi juga membolehkan lapan peranti tambahan disambungkan ke satu saluran.

Outlet, Kuasa, Kord kuasa, Terma kuasa, Pelindung lonjakan, UPS