Apakah NFS (Sistem Fail Rangkaian)?

Pendek untuk sistem fail rangkaian, NFS dibangunkan oleh Sun Microsystems dan membolehkan pengguna rangkaian untuk mengakses fail yang dikongsi melalui TCP / IP. Dengan cara komputer individu bertindak sebagai kedua-dua pelanggan dan pelayan, pengguna NFS boleh memanipulasi fail seolah-olah mereka disimpan di dalam negara.

Akronim komputer, storan tempatan, istilah Rangkaian