Apakah itu MCSA (Pentadbir Sistem Microsoft Certified)?

Pendek untuk Pentadbir Sistem Microsoft Certified, MCSA adalah orang yang lulus A +, Rangkaian +, dan peperiksaan lain yang berurusan dengan sistem operasi Microsoft Windows.

Pengguna dengan pensijilan MCSA harus mempunyai pengalaman menubuhkan, mengurus, dan menyokong rangkaian dan biasanya mempunyai peranan pentadbir dalam syarikat.

Pentadbir, istilah Persijilan, Akronim komputer, MCSE, istilah Rangkaian