Apakah LSP?

LSP boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Pendek untuk paket negeri pautan, LSP adalah satu paket maklumat yang dijana oleh router rangkaian dalam protokol routing negeri pautan yang menyenaraikan jiran router.

2. Penyedia soket lapisan pendek, LSP adalah pemacu sistem Microsoft Windows dengan keupayaan untuk mengakses semua maklumat yang masuk dan meninggalkan kad rangkaian komputer tersebut.

Singkatan komputer, istilah rangkaian, paket, terma keselamatan