Apakah yang dimaksud dengan LRDIMM (Modul Memori Inline Dwi-Beban Berkembar)?

Pendek untuk modul memori inline dual- diminimumkan, cip memori LRDIMM digunakan dalam tetapan pelayan, seperti pusat data dan pengkomputeran awan, serta dalam komputer berprestasi tinggi. LRDIMM mempunyai penampan memori bukannya mendaftarkan seperti RDIMM. Ciri ini membolehkan ia meningkatkan kelajuan memori, mengurangkan beban pada bas memori pelayan, dan membantu mengurangkan penggunaan kuasa.

Cip LRDIMM serasi dengan soket memori DDR3 DIMM pada motherboard. Mereka lebih mahal daripada cip RDIMM, yang menaik ke atas $ 400- $ 500 untuk 8 GB RAM, tetapi prestasi lebih baik untuk aplikasi intensif memori.

Singkatan komputer, istilah Memori